Gesprekstherapie is een therapievorm waarbij er door middel van een gesprek, gezocht kan worden naar oplossingen voor moeilijkheden, naar inzichten, naar het omgaan met moeilijke emoties. Therapie kan helpend zijn via de vragen die de therapeut stelt om verheldering teweeg te brengen. Anderzijds heeft ook een luisterend oor, het krijgen van feedback en erkenning een heilzaam effect. De therapeut heeft onverdeelde aandacht voor je en gaat zonder oordeel met jou in gesprek.

 

Contextuele therapie is een sterk integratieve aanpak. De grondlegger hiervan is Dr. I Nagy.

Hij ontwikkelde verschillende invalshoeken: de feitelijke, de psychologische, de systemische en de relationeel-ethische. 

Deze laatste invalshoek, waarbij de nadruk gelegd wordt op het ethische aspect van relaties, is het ankerpunt van de contextuele benadering.

 

In therapie is het belangrijk dat je je verhaal kwijt kan, dat je tijd maakt voor jezelf. 

Dit gebeurt in een veilige omgeving. Jouw verhaal en emoties blijven binnen de muren van de therapieruimte. Daar krijg je de mogelijkheid om ze te exploreren of te uiten. Om zaken te verwerken, te plaatsen, of om terug gelukkiger te worden, moet je soms grote stappen ondernemen. Het kan helpend zijn om samen met de therapeut, op jouw tempo, stap voor stap, op zoek te gaan wat jij nodig hebt.